Wat wij doen

Aanbesteden is een vak apart; zowel voor een aanbestedende dienst als een inschrijver is het de kunst om in het aanbestedingsspel het beste resultaat te behalen.

Aanbestedende diensten

De juristen van Publiq zijn in staat om de inkoopbehoefte van een aanbestedende dienst binnen de juiste juridische kaders te formuleren. Daarbij is de insteek van Publiq aanbestedingsjuristen om de aanbesteding zo in te kleden dat deze het beste voorziet in de behoefte van de aanbestedende dienst. Doelmatig en rechtmatig aanbesteden betekent voor Publiq aanbestedingsjuristen dat de spelregels van het aanbesteden juridisch correct worden geïnterpreteerd in relatie tot de betreffende inkoopbehoefte. 

De juristen van Publiq aanbestedingsjuristen zijn bevoegd om als auditor uw aanbestedingsbeleid en de uitvoering daarvan door uw organisatie te toetsen aan de NTA 8058.

Inschrijvers

Voor inschrijvende partijen biedt Publiq aanbestedingsjuristen haar juridische expertise bij het vertalen van de aanbestedingsaspecten in een aanbestedingsprocedure naar de feitelijke inschrijving. Belangrijk onderdeel van het werk van Publiq aanbestedingsjuristen is, in het licht van het Grossmann-verweer, het kritisch analyseren van de aanbestedingsdocumenten van aanbestedende diensten. Immers, achteraf bezwaar maken over de aanbestedingsmodaliteiten wordt door een voorlopige voorzieningenrechter direct afgewezen.

Publiq aanbestedingsjuristen verzorgt voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvende partijen: 

> advies en begeleiding bij aanbestedingsprocedures;

> second opinion bij aanbestedingsvraagstukken en op aanbestedingsdocumenten;

> workshops met betrekking tot (actuele) aanbestedingsthema’s;

> coaching van inkoopprofessionals en juristen in het aanbestedingsvak;

> juridische helpdeskservice. U koopt vooraf een aantal adviesuren in, waarmee u op eenvoudige wijze snel een ervaren jurist kunt benaderen voor het stellen van vragen met betrekking tot het aanbestedings- en contractenrecht. De helpdeskservice is bedoeld voor iedereen die bekend is met het aanbestedingsrecht en in z'n werk behoefte heeft om bepaalde zaken te laten toetsen en/of met een aanbestedingsjurist te sparren.Copyright - Publiq aanbestedingsjuristen - LightNEasy 2.2.1