Referenties

Agentschap NL (voorheen: SenterNovem)
Sinds 2008 huurt Agentschap NL Publiq aanbestedingsjuristen in voor diverse complexe Europese aanbestedingen. Het gaat hierbij om het als aanbestedingsjurist juridisch begeleiden van het projectteam bij verschillende Europese aanbestedingstrajecten in het kader van duurzaamheid en energie efficiency, te weten:
1. Energie Efficiency Plannen in het kader van de Meer Jaren Afspraken (MJA) energie efficiency (28 percelen);
2. Monitoring en onderhoud MJA;
3. Gebruikersgroepen MJA;
4. Gebruikersgroep Energiezorg MJA;
5. Communicatie en diverse schrijfactiviteten MJA;
6. Voorstudies en Routekaarten in het kader van, en vooruitlopend op, het te sluiten Convenant Sectorafspraken Energie Efficiëntie ETS-bedrijven.

Belastingdienst
De Belastingdienst en GBO.overheid heeft Publiq aanbestedingsjuristen in 2006 en 2007 als interim aanbestedingsjurist ingehuurd voor diverse complexe Europese ICT-aanbestedingen. Tevens hebben wij de sector Inkoopmanagement van juridische adviezen bij diverse inkoopactiviteiten voorzien.

Sinds 2008 wordt Publiq aanbestedingjuristen ingehuurd door de unit Inkoop van de Belastingdienst/ Centrum voor Facilitaire Dienstverlening om als interim aanbestedingsjurist/ inkoopspecialist verschillende complexe Europese aanbestedingen voor B/CICT, B/CFD, B/CKC en Douane uit te voeren.

Provincie Noord-Brabant
Voor de Provincie Noord-Brabant heeft Publiq aanbestedingsjuristen in 2008 als interim-adviseur Europese aanbestedingen en aanbestedingsjurist diverse Europese en nationale aanbestedingen begeleid. Daarnaast werden diverse aanbestedingsrechtelijke vraagstukken (uitsluitend recht, keuze aanbestedingsprocedure, aanbestedingsplichtige opdracht en de uitzonderingsmogelijkheden in ’t Bao) en diverse activiteiten met betrekking tot inkooptrajecten (contracten en juridische risico’s alsmede beoordelen brieven en documenten op juridische aspecten) behandeld en standaard aanbestedingsdocumenten ontwikkeld.

Van Dijk Educatie BV
Voor Van Dijk Educatie is Publiq aanbestedingsjuristen betrokken bij de inschrijvingen op Europese aanbestedingen voor schoolboeken.

UWV
Publiq aanbestedingsjuristen werd in 2009/2010 door UWV ingehuurd om als bedrijfs/aanbestedingsjurist de afdeling Juridische Zaken te versterken. De expertise van Juridische Zaken (team van 15 juridisch adviseurs) beslaat het gebruikelijke bedrijfsjuridische domein, met een accent op contractenrecht, aanbestedingsrecht en het terrein van privacybescherming en gegevensbeheer. De opdracht van de afdeling is om de kwaliteit van het juridisch handelen van de organisatie te bevorderen, enerzijds door de ontwikkeling en implementatie van Juridische Kwaliteitszorg en Risicomanagement, anderzijds met inhoudelijke adviezen aan de Raad van Bestuur en de verschillende bedrijfsonderdelen. Daarbij streven wij steeds naar deregulering en creatieve praktische oplossingen. Samenwerking, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid en slagvaardigheid zijn essentiële competenties.

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud-Zuid en Zuideramstel
Publiq aanbestedingsjuristen heeft voor de gemeente Amsterdam juridische ondersteuning gegeven bij de Europese aanbesteding voor een servicepunt Inburgering (de Taalwijzer) ten behoeve van de twee stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel.

 

 Copyright - Publiq aanbestedingsjuristen - LightNEasy 2.2.1